Ngày 66 - Từ Nhật Bản về thăm gia đình Củ Cải - Thử Thách đoán tên Chút Chít

2020-05-20 11:02 264.3K

Ngày 66 - Thử thách đoán tên của 8 Chút Chít cho fan cứng từ Nhật Bản về Cám ơn Dương- 1 fan cứng rất nhiệt tình- dành rất nhiều tình cảm cho gia đình Củ Cải - Mọi người yêu mến nhớ đăng ký kênh giúp Củ Cải sớm đạt nút vàng nha-

Danh mục Động vật Share